Kategorier
Annat

Ett nytt kassasystem tar dig till nästa nivå

Har du svårt att få ihop ett smidigt system vad gäller kassahantering, service och beställningar inom din restaurang? Det spelar ingen roll vilken mat du serverar – fungerar inte allt detta som en helhet så kommer dina kunder att välja att besöka en av dina konkurrenter.

Vi betalar inte för maten: vi betalar för en upplevelse där vi får känna oss bortskämda och omhändertagna för en kväll. Det är viktigt att förstå – och lika viktigt är att du även förstår att det sällan är personalens fel att det inte fungerar fullt ut.

Äldre kassasystem har brister

Många tar den bekväma vägen som ligger i att peka finger och skälla på den egna personalen. Detta då det egentligen handlar om att de har för dåliga förutsättningar för att kunna leverera ett högklassigt jobb. Det bildas köer, det finns en irritation hos gästerna och det skapas en stress som gör att man inte trivs.

Mycket av detta kommer av ett äldre kassasystem som hela tiden tar tid att hantera. För varje beställning och för varje betalning försvinner värdefull tid som personalen skulle kunna lägga på annat.

Ett äldre kassasystem har en massa flaskhalsar som stoppar upp flödet – något som moderna kassasystem saknar. Att göra en uppgradering gällande ett kassasystem är en rejäl investering som kan ta dig till nästa nivå.

Kunden och du delar ansvaret

Det finns ett exempel på ett kassasystem som visat sig möta den moderna människans behov på ett påtagligt sätt. Detta bygger på att kunden – precis som i en mataffär – kan sköta både beställning och betalning på egen hand.

Istället för en scanner så används den egna mobilen och man kan genom denna sköta allt från beställning av mat och dryck, vidare till exempelvis påfyllning och hela vägen till betalning. Systemet gör även att man kan hålla en nota både öppen- och stängd samt att man som ett större sällskap kan splitta notan utan några större problem.

Allt detta skapar ett lugn hos personalen som kan ta emot alla beställningar och behandla dessa med ett större fokus. Verksamheten kan hållas tight och slimmad, arbetsmoralen blir bättre och arbetsmiljön blir avsevärt mycket trevligare. Ett nytt kassasystem kan, helt enkelt, lösa upp väldigt många knutar och det kan vara avgörande för hur omsättningen ser ut då året ska summeras.

Kategorier
Annat

En fettavskiljare ger mindre belastning på avloppssystemet

Varför en fettavskiljare? Frågan ställs av allt från restaurangägare, cafeägare och exempelvis förskolor, äldreboenden, gatuköksägare och bagerier. Svaret är emellertid detsamma oavsett vilken verksamhet det handlar om: hanterar man fett en masse och dagligen så kommer man att behöva ha en modern fettavskiljare installerad och sunda rutiner vad gäller tömning av denna upprättad.

Fett används idag i en betydligt större utsträckning än tidigare. Vi lagar mat på ett annorlunda sätt och detta gäller såväl för företag som för privatpersoner. Det fett som används ska hanteras på rätt sätt och det ska inte spolas ner i avloppet. Ser man till exempelvis privatpersoner så är ett tips vid exempelvis stekning av mat att man A) låter fettet torka och sedan använder hushållspapper för att torka bort det eller B) häller fettet i en tom mjölkkartong.

Att bara – som många gör – hälla det i avloppet är att skapa enorma framtida problem för sig själv – och samtidigt också öka risken för höga kostnader. Det som sker är nämligen att fettet stannar och kloggar igen avloppet. Fett har högre densitet än vatten och där vattnet åker vidare så stannar fettet och bildar en film som gör att vattnet sedan kan komma att fastna. Detta leder i sin tur till att avloppssystemet kan drabbas av en sådan belastning att det går sönder – ett rör spricker och med detta kommer också stora kostnader.

En modern fettavskiljare gör skillnad

Därav också vikten av en fettavskiljare som effektivt separerar allt fett från vattnet innan det når avloppssystemet och där man sedan tömmer detta separat via ett serviceavtal med företaget som skött installationen.

Detta gäller alltså som krav i Sverige och även om alla kommuner har lite olika regler så ska man utgå från att man behöver en modern fettavskiljare – anpassad för de egna behoven – installerad om man har en verksamhet där man dagligen hanterar mycket fett. Det gör skillnad även i det lilla. Fett tenderar även att medföra odörer om det fastnar i rör och ledningar. Något man definitivt klarar sig utan som restaurangägare, eller hur?