Kategorier
Annat

En fettavskiljare ger mindre belastning på avloppssystemet

Varför en fettavskiljare? Frågan ställs av allt från restaurangägare, cafeägare och exempelvis förskolor, äldreboenden, gatuköksägare och bagerier. Svaret är emellertid detsamma oavsett vilken verksamhet det handlar om: hanterar man fett en masse och dagligen så kommer man att behöva ha en modern fettavskiljare installerad och sunda rutiner vad gäller tömning av denna upprättad.

Fett används idag i en betydligt större utsträckning än tidigare. Vi lagar mat på ett annorlunda sätt och detta gäller såväl för företag som för privatpersoner. Det fett som används ska hanteras på rätt sätt och det ska inte spolas ner i avloppet. Ser man till exempelvis privatpersoner så är ett tips vid exempelvis stekning av mat att man A) låter fettet torka och sedan använder hushållspapper för att torka bort det eller B) häller fettet i en tom mjölkkartong.

Att bara – som många gör – hälla det i avloppet är att skapa enorma framtida problem för sig själv – och samtidigt också öka risken för höga kostnader. Det som sker är nämligen att fettet stannar och kloggar igen avloppet. Fett har högre densitet än vatten och där vattnet åker vidare så stannar fettet och bildar en film som gör att vattnet sedan kan komma att fastna. Detta leder i sin tur till att avloppssystemet kan drabbas av en sådan belastning att det går sönder – ett rör spricker och med detta kommer också stora kostnader.

En modern fettavskiljare gör skillnad

Därav också vikten av en fettavskiljare som effektivt separerar allt fett från vattnet innan det når avloppssystemet och där man sedan tömmer detta separat via ett serviceavtal med företaget som skött installationen.

Detta gäller alltså som krav i Sverige och även om alla kommuner har lite olika regler så ska man utgå från att man behöver en modern fettavskiljare – anpassad för de egna behoven – installerad om man har en verksamhet där man dagligen hanterar mycket fett. Det gör skillnad även i det lilla. Fett tenderar även att medföra odörer om det fastnar i rör och ledningar. Något man definitivt klarar sig utan som restaurangägare, eller hur?